Kaveh Jamali http://www.kavehjamali.com/fa GIS specialist, Web Business Consultant Fri, 21 Jul 2017 09:36:52 +0000 fa-IR hourly 1 https://www.kavehjamali.com/wp-content/uploads/2015/10/globe.png Kaveh Jamali http://www.kavehjamali.com/fa 32 32 76964907 لیست کتاب های پرنده نگری http://www.kavehjamali.com/fa/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c/#respond Thu, 20 Jul 2017 21:15:58 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=4285/ لیست کتاب های پرنده نگری

لیست کتاب های پرنده نگری و کتاب های مرتبط با آن را می توانید در زیر مشاهده نمایید، با کلیک روی عکس هر کتاب اطلاعات تکمیلی در صفحه ای جدید برای شما نمایان شده و از آن صفحه می توانید کتاب را سفارش دهید. اگر کتاب ایرانی یا خارجی مرتبط با پرنده نگری که در لیست فوق نیست را نیاز دارید با من تماس بگیرید، اگر بتوانم آن را برای شما تهیه خواهم نمود.

The post لیست کتاب های پرنده نگری appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
لیست کتاب های پرنده نگری

لیست کتاب های پرنده نگری و کتاب های مرتبط با آن را می توانید در زیر مشاهده نمایید، با کلیک روی عکس هر کتاب اطلاعات تکمیلی در صفحه ای جدید برای شما نمایان شده و از آن صفحه می توانید کتاب را سفارش دهید.

اگر کتاب ایرانی یا خارجی مرتبط با پرنده نگری که در لیست فوق نیست را نیاز دارید با من تماس بگیرید، اگر بتوانم آن را برای شما تهیه خواهم نمود.

The post لیست کتاب های پرنده نگری appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c/feed/ 0 4285
انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-58-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-58-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/#respond Sun, 16 Jul 2017 19:57:28 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=4115/ انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر

آیا انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر، یعنی  در سال 2075 میلادی اتفاق می افتد؟ احتمالا نه، ولی چرا من باید به بیشتر از سال 2075 فکر کنم؟ یک نفر که برایم خیلی عزیز است، همیشه وقتی نگرانی های نا تمام مرا برای تخریب محیط زیست می بیند، سعی می کند مرا آرام کند. ولی دیروز به شوخی یا جدی از من پرسید: “تو که نه فرزندی داری، نه قصد داشتن آن را داری، پس محیط زیست و کره زمین بماند برای کی؟ بگذار آنهایی که باید نگران باشند” !!! هر دو خندیدیم و از آن موضوع رد شدیم، اما پس از گذشت چند ساعت، بخصوص  از امروز صبح ذهنم درگیر این مساله شد. با خودم فکر می کردم،

The post انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر

آیا انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر، یعنی  در سال 2075 میلادی اتفاق می افتد؟ احتمالا نه، ولی چرا من باید به بیشتر از سال 2075 فکر کنم؟

یک نفر که برایم خیلی عزیز است، همیشه وقتی نگرانی های نا تمام مرا برای تخریب محیط زیست می بیند، سعی می کند مرا آرام کند. ولی دیروز به شوخی یا جدی از من پرسید: “تو که نه فرزندی داری، نه قصد داشتن آن را داری، پس محیط زیست و کره زمین بماند برای کی؟ بگذار آنهایی که باید نگران باشند” !!!

هر دو خندیدیم و از آن موضوع رد شدیم، اما پس از گذشت چند ساعت، بخصوص  از امروز صبح ذهنم درگیر این مساله شد. با خودم فکر می کردم، من واقعا برای چه این قدر نگرانم؟ من  اگر خیلی خوب عمر کنم، 100 سال کافی ام است، الان من 42 ساله هستم، به احتمال زیاد، بشر با ضررهایی که به طبیعت و محیط زیستش می زند، باعث انقراض خود در 58 سال دیگر نمی شود. پس بی خیال، چایی ات را بخور، کتری برقی را خاموش نکن، چراغ ها را هم، کولر را هم وقتی می روی سر کار خاموش نکن، بگذار عصر که به خانه برمی گردی، خانه ات مانند سونا خشک نباشد و …

قبل از ظهر که برای خرید به فروشگاه رفتم، از اینکه فروشنده بسته های خرید من را بجای یک پاکت پلاستیکی در دو پاکت پلاستیکی گذاشت ناراحت نشدم، با خودم گفتم “خوبه که در  ایران هنوز مثل خیلی جاهای دنیا پول پاکت پلاستیکی را جدا نمی گیرند“. به شرکت که رسیدم، مثل همیشه دنبال جایی برای گذاشتن پاکتهای خالی پلاستیکی برای استفاده مجدد احتمالی می گشتم، چشمم به سطل زباله افتاد بی درنگ آنها را در سطل انداختم و هیچ احساس بدی نداشتم!

احتمالا بی مسئولیتی، برای هر چیزی بد باشد، برای راحتی اعصاب آدمی مفید است.

هنگام صرف ناهار بیاد پدرم افتادم، به یاد ایام دبستان که هنوز پاکت های پلاستیکی خیلی رواج نداشتند و در میوه فروشی ها، میوه را در پاکت کاغذی تحویلتان می دادند. به یاد پدر افتادم که پاکت های کاغذی خرید را تا می کرد و در جایی می گذاشت، که در صورت امکان، مجددا از آنها استفاده شود. روحش شاد، اما چه زود همه چیز عوض شد و پاکت های پلاستیکی جای پاکت های کاغذی را گرفتند.  یکباره بطری های شیشه ای بد و غیر بهداشتی شدند و شیر و آب و نوشابه و … در بطری های پلاستیکی ارایه شدند. راستی چه زود آب لوله کشی آن قدر آلوده شد که نیازمند آب تصویه شده در بطری های پلاستیکی شدیم.  یاد آوری اینکه تنها در 10 کمتر از 20 سال همه چیز به سرعت تغییر کرد و بیابان ها و ساحل های کشورمان به منظره زشتی از زباله دانی تبدیل شد، من را ترساند.

در کمتر از دو دهه چنین افتضاحی، در 58 سال دیگر چه می شود؟ اصلا در ده سال دیگر باید با این همه زباله و آلودگی چه کنیم؟ با خودم فکر کردم که چه عمرم کوتاه باشد و چه 58 سال دیگر بخواهم زنده باشم، نمی خواهم در چنین زباله دان آلوده ای زندگی کنم.

عصر شد و کار روزانه رو به اتمام،  و من منتظر دیدار همان عزیزی بودم که سوال کلیدی را مطرح کرده بود. با خودم گفتم شاید چه از فردا نباشم چه 58 سال دیگر هنوز زنده و سرپا باشم، دنیا را برای همان سوال کننده مهربان، خوب و زیبا می خواهم. برای دیگر عزیزانم هم، برای آنهایی که پس از ما خواهند زیست، حتی اگر فرزند ما نباشند، یا فرزند فرزندانم.

دیگر زمین  تنها یک امانتی نیست که باید  منابع آن را برای آیندگان محافظت کنیم و آن را به نیکویی به آنها بسپاریم، بلکه اکنون زمین یک گوی پر آشوب است که در معرض خطرات جدی است،  تنها خانه ما است و با همه پیشرفت های انجام شده،  هنوز جایی غیر از آن برای اسکان نداریم. اگر چه نابودی زمین و انقراض نوع بشر را دور از ذهن می بینیم ولی واقعا خطر جدی است.

در حفظ خانه مان کوشا باشیم، باشد که بشر 58000 سال دیگر یا بیشتر در کنار دیگر جاندارانی که در زمین می زیند، با آرامش زندگی کند.

The post انقراض نوع بشر در 58 سال دیگر appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-58-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/feed/ 0 4115
حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/#respond Sat, 15 Jul 2017 11:35:20 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=4101/ حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی

تصمیم سختی بود ولی چاره ای جز حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی نداشتم. نگهداری سایت دو زبانه با  وردپرس کار چندانی نیست، بیش از دو سال از qtranslateX استفاده کردم و با مشکلات فراوانی که با آن داشتم، نهایتا به WPML کوچ کردم. در این کوچ و جابجایی به مشکلات زیادی برخوردم که هر یک وقت زیادی از من گرفتند. نهایتا متوجه شدم چندین هزار Category اضافه در سیستم  فروشگاه بوجود آمده است. می توانستم این کتگوری ها را حذف کنم و کار را ادامه دهم، ولی ظاهرا سایت چند منظوره با نرم افزار های اوپن سورس، نگهداری تمام وقت نیاز دارد که من این وقت را در اختیار ندارم. با توجه به اینکه محصولات کمی در فروشگاه آنلاین

The post حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی

تصمیم سختی بود ولی چاره ای جز حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی نداشتم.

نگهداری سایت دو زبانه با  وردپرس کار چندانی نیست، بیش از دو سال از qtranslateX استفاده کردم و با مشکلات فراوانی که با آن داشتم، نهایتا به WPML کوچ کردم. در این کوچ و جابجایی به مشکلات زیادی برخوردم که هر یک وقت زیادی از من گرفتند. نهایتا متوجه شدم چندین هزار Category اضافه در سیستم  فروشگاه بوجود آمده است. می توانستم این کتگوری ها را حذف کنم و کار را ادامه دهم، ولی ظاهرا سایت چند منظوره با نرم افزار های اوپن سورس، نگهداری تمام وقت نیاز دارد که من این وقت را در اختیار ندارم.

با توجه به اینکه محصولات کمی در فروشگاه آنلاین داشتم و وبلاگ بودن سایت برایم مهم تر بود، لذا حذف موقت فروشگاه از سایت تصمیمی بود که گرفتم. سایت بصورت وبلاگ شخصی به کار خود ادامه خواهد داد و هر هفته مطالب جدیدی به آن خواهم افزود.

احتمالا در آینده ای نزدیک از یک سایت مستقل برای فروشگاه استفاده خواهم کرد، یا حداقل Sub Domain  این سایت. و حتما فروشگاه جدید را تک زبانه راه خواهم انداخت.

The post حذف فروشگاه از سایت کاوه جمالی appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/ 0 4101
گرفتن پلاک ترانزیت http://www.kavehjamali.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa/ http://www.kavehjamali.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa/#comments Thu, 13 Jul 2017 14:52:21 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=4062/ گرفتن پلاک ترانزیت

سایت کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، پلاک ترانزیت را اینگونه تعریف کرده است: “پلاک ترانزیت به منظور شناسايي وسيله نقليه به صورت بين المللي صادر و تحويل مي گردد” یعنی این پلاک به این دلیل صادر می گردد که در کشورهای دیگر نمی توانند اعداد و حروف فارسی (عربی) را روی پلاک ایرانی را بخوانند! شما اگر قصد سفر زمینی با خودروی شخصی خود به کشوری دیگر دارید( اکثر مقاصد ایرانیان در سفرهای زمینی با خودرو شخصی به این کشورهاست: ارمنستان، گرجستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و کردستان عراق) باید مراحل کابوتاژ، گرفتن پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت بین المللی خودرو را انجام دهید. پلاک هایی که در ایران از سال 2005 (1384) صادر می شوند، از لحاظ اندازه با استاندارد

The post گرفتن پلاک ترانزیت appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
گرفتن پلاک ترانزیت

سایت کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، پلاک ترانزیت را اینگونه تعریف کرده است: “پلاک ترانزیت به منظور شناسايي وسيله نقليه به صورت بين المللي صادر و تحويل مي گردد” یعنی این پلاک به این دلیل صادر می گردد که در کشورهای دیگر نمی توانند اعداد و حروف فارسی (عربی) را روی پلاک ایرانی را بخوانند! شما اگر قصد سفر زمینی با خودروی شخصی خود به کشوری دیگر دارید( اکثر مقاصد ایرانیان در سفرهای زمینی با خودرو شخصی به این کشورهاست: ارمنستان، گرجستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و کردستان عراق) باید مراحل کابوتاژ، گرفتن پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت بین المللی خودرو را انجام دهید.

پلاک هایی که در ایران از سال 2005 (1384) صادر می شوند، از لحاظ اندازه با استاندارد های اروپایی مطابقت دارند. پلاک های خودرو شخصی سفید بوده و از چند قسمت متفاوت تشکیل شده اند:

و پلاک ترانزیت نیز شبیه این تصویر می باشد:

شما برای این پلاک، یک برچسب IR و دفترچه مالکیت (گواهینامه مالکیت بین المللی)  و عضویت اجباری کانون جهانگردی و اتومبیل رانی باید باید مبلغ 422000 تومان بپردازید! این پلاک بر خلاف پلاک استاندارد خودرو، برای خودرو صادر می شود و شما اگر خودرو خود را بفروشید، این پلاک را هم باید به مالک جدید بدهید!

نکته: برای سالهای بعد هزینه پلاک ترانزیت (288000 تومان) و برچسب IR (کسی توضیحی نداد به چه کاری می آید) را در هزینه هایتان نخواهید داشت.

مدارك مورد نياز برای صدور گواهينامه مالكيت بين المللي و پلاک ترانزیت خودروی شخصی عبارتند از:
اصل پروانه خروج موقت معتبر (برگه کابوتاژ) صادر شده توسط يكي از گمركات كشور (شما باید اظهار نامه خود را که جزو اسناد موقت است، کپی کرده زیر آن متنی که در کانون می خواهند بنویسید و امضاء کنید و تحویل بدهید، از این اظهار نامه حتما کپی دیگری داشته باشید تا در مرز به مشکلی نخورید).
اصل گذرنامه معتبر
اصل یا تصویر سند مالکیت خودرو
دارا بودن گواهینامه رانندگی بین المللی معتبر صادرشده توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی (راننده باید مالک خودرو باشد یا از مالک خودرو وکالت داشته باشد)
تكميل فرم هاي درخواست

قبل از ورود به گمرک مرزی باید این پلاک را روی پلاک ایرانی خودرو خود نصب نمایید، بهترین روش استفاده از بست کمربندی است! راستش من اسم این بست ها را نمی دانستم و بار اول مجبور شدم کلی توضیح بدهم تا فروشنده مقصود من را متوجه شود! حداقل سه بست برای پلاک جلو و سه بست برای پلاک عقب استفاده کنید که پلاک محکم سر جایش محکم شود. البته اگر بخواهید این کار را سر مرز انجام دهید، تعداد زیادی کودک و بزرگسال برای نصب پلاک و سیم کارت کشور دیگر و… سرتان خراب خواهند شد، یکی دو کیلومتر به مرز مانده این کار را انجام دهید، احتمالا اعصابتان راحت تر خواهد بود.

The post گرفتن پلاک ترانزیت appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa/feed/ 1 4062
کابوتاژ خودرو http://www.kavehjamali.com/fa/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/ http://www.kavehjamali.com/fa/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/#respond Tue, 11 Jul 2017 13:09:39 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=3906/ جاده های ارمنستان

جاده های ارمنستانکابوتاژ خودرو یا آنچه به غلط ممکن است شنیده شود، کاپوتاژ (کلمه انگلیسی آن Cabotage) اینطور تعریف می شود: کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کالائی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود و نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسائط نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود. اگر متوجه نشدید جریان چیست، تعجب نکنید، ظاهرا بخش نامه و قوانین را برای مردم عادی نمی نویسند. خودرو شما یک کالای کابوتاژی است، یعنی شما بدون

The post کابوتاژ خودرو appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
جاده های ارمنستان

کابوتاژ خودرو یا آنچه به غلط ممکن است شنیده شود، کاپوتاژ (کلمه انگلیسی آن Cabotage) اینطور تعریف می شود:

کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کالائی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود و نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسائط نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود.

اگر متوجه نشدید جریان چیست، تعجب نکنید، ظاهرا بخش نامه و قوانین را برای مردم عادی نمی نویسند. خودرو شما یک کالای کابوتاژی است، یعنی شما بدون عوارض گمرکی مجدد می توانید آن را از کشور خارج و مجددا وارد نمایید ( اگر غلط نوشته ام کامنت بگذارید). کابوتاژ در ایران معمولا یکساله صادر می شود، یعنی در این مدت می توانید خودرو را از گمرک هایی که این کار را کنترل می نمایند، خارج نموده و مجددا به کشور بازگردانید (مسافرت بروید و برگردید).

سفر زمینی به ارمنستان با خودروی شخصی

شما باید قبل از مراحل دیگر مرحله کابوتاژ ( کاپوتاژ) را انجام دهید

شما برای کابوتاژ خودرو خود باید به یکی از مراکز گمرک که آن را انجام می دهند، در تهران به جاده قدیم کرج – کیلومتر 10 – روبروی شهرک دریا – بلوار شهیدسامانی پور (مسیر دسترسی از بزرگراه آزادگان بهتر بود، تصویر زیر را برای نقشه بزرگتر می توانید کلیک کنید)

برای کابوتاژ باید به این ادرس بروید

با مدارک ذیل مراجعه نمایید (مالک خودرو یا وکیل قانونی وی باید مراجعه کند):

  1. شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه ( برگ سبز رنگ )
  2. سند و فاکتور فروش خودرو ( سند کارخانه )
  3. کارت ماشین
  4. کارت ملی و شناسنامه (لطفا شناسنامه را همه جا همراه خود ببرید)

مراحل کاپوتاژ اتومبیل شما (در صورت تکمیل بودن مدارک و کار کردن درست سیستم ها در روز مراجعه شما) بین یک تا پنج ساعت طول خواهد کشید و پس از آن برگه ی تردد بین المللی (کاپوتاژ) به شما تحویل می گردد.

درمراجعه به گمرک تهران در ابتدا اجازه ورود خودرو را ندادند، لذا اول باید خودرو را در جایی در بلوار سامانی پور پارک کنید (احتمالا فضای بیرون پر از خودرو سبک و سنگین است)، به داخل بیایید، یک مرحله کار را انجام دهید تا بتوانید خودرو را به داخل گمرک برده و در پارکینگ مربوطه پارک نمایید (شماره 5).

شما باید با حوصله و سریع برای کارهایی که در یک لیست به شما داده می شود بین نقاط 2، 3، 4، 6 و 7 نه یک بار بلکه چند بار بدوید، 3 تا چهار بار باید پول بدهید (شرکت تعاونی  مصرف کارکنان گمرک، مبلغ 21000 تومان!!! ، فتوکپی 3000 تا 5000 تومان، مهر و موم ( 6000 تومان!!!) ، هزینه قانونی کابوتاژ) و …  در کل حدود 62000 تومان

تنها نقطه 5 و نقطه یک را دوست خواهید داشت، چون در نقطه 5 محل خودرو شما است و آخر سر به سراغش خواهید رفت (عملا هیچ ارزیابی خودرو شما را نمی بیند، ارزیاب و کارشناس پشت میزهای خود نشسته اند) و نقطه 1 نقطه خداحافظی است.

در یک مرحله کار به شما برگه ای داده می شود، که مثلا شما می توانید از طریق سایت روند خوداظهاری را انجام دهید. وقتی با سرعت خارق العاده اینترنت موبایل به این صفحه می روید متوجه می شوید که این صفحه بجای دو گزینه نام کاربری و رمز عبور 3 گزینه دارد !!!

پس، سعی نکنید با تکنولوژی جلو بروید، آقای بیل گیتس در و پنجره ساز هم چنین پنجره ای را می دید، به این سن و سال نمی رسید! ابریق رحمت الهی را سر می کشید!  فقط از هر برگه ای که پرینت می گیرند و دستتان می دهند هم عکس بگیرید و هم فتوکپی!!!

در تمامی اتاق ها و جاهایی که مراجعه می کنید، بهترین کامپیوترها، بهترین اسکنرها و پرینتر ها در اختیار کارکنان گمرک است، علاقه نظام اداری برای فتوکپی کردن همه چیز، مصرف بی رویه کاغذ و انبار کردن کاغذ را نمی توانم درک کنم. وقتی بهترین اسکنر اسنادی که تا به حال دیده ام در اختیار یک سازمان است، چرا باید پرونده کاغذی  تشکلی شده و مهر و موم اسناد و … صورت بگیرد؟  از مرحله ای به بعد هر کاری که در سیستم انجام می شود برای شما یک اس ام اس می آید.

آرزوی یک آدم هنوز امیدوار: خب یکباره این کاغذ بازی را دور بریزید و همه چیز را الکترونیک کنید، نرم افزار و زیرساخت که فراهم شده است.

نکته مهم: در پایان به شما برگه ای داده می شود(رسید پروانه الکترونیک واردات) که هیچ مهر و امضایی ندارد و این برگه کابوتاژ خودرو شماست، ولی حتما از برگه اظهار نامه خود دو کپی داشته باشید (یکی را باید تحویل کانون اتومبیل رانی و جهانگردی بدهید برای پلاک ترانزیت و دیگری را در گمرک ها نیاز خواهید داشت).

نکته:  با داشتن کوبوتاژ خودرو، هیچ الزامی نیست که مرز ورود و خروج، یکی باشد. مثلا شما میتوانید از مرز بازرگان خارج شوید و در بازگشت از مرز رازی وارد کشور شوید.

The post کابوتاژ خودرو appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/feed/ 0 3906
معرفی کتاب راهنمای عکاسی از پرندگان http://www.kavehjamali.com/fa/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/#comments Mon, 10 Jul 2017 13:30:43 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=3963/ معرفی کتاب راهنمای عکاسی از پرندگان

با آقای دکتر علی حسن فروغی در گروه اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان آشنا شدم، ایشان گاها به کتابی اشاره می کردند تحت عنوان راهنماي عکاسي از پرندگان (A guide to bird photography) که در دست تالیف داشتند. تا اینکه روزی مطلع شدم که ثمره تلاش ایشان چاپ شده است. این کتاب در کاغذ گلاسه و چاپی قابل قبول توسط انتشارات در یاسوج در سال 1396منتشر شده است. این کتاب را به آقای فروغی سفارش دادم و خیلی سریع به دستم رسید، مطالعه آن را شروع کرده ام، این کتاب بسیار کاربردی است و برای علاقمندان به عکاسی، بخصوص علاقمندان به عکاسی از پرندگان می تواند بسیار مفید باشد. در این کتاب سعی شده است بجای توضیحات فنی و پیچیده

The post معرفی کتاب راهنمای عکاسی از پرندگان appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
معرفی کتاب راهنمای عکاسی از پرندگان

با آقای دکتر علی حسن فروغی در گروه اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان آشنا شدم، ایشان گاها به کتابی اشاره می کردند تحت عنوان راهنماي عکاسي از پرندگان (A guide to bird photography) که در دست تالیف داشتند. تا اینکه روزی مطلع شدم که ثمره تلاش ایشان چاپ شده است. این کتاب در کاغذ گلاسه و چاپی قابل قبول توسط انتشارات در یاسوج در سال 1396منتشر شده است.

این کتاب را به آقای فروغی سفارش دادم و خیلی سریع به دستم رسید، مطالعه آن را شروع کرده ام، این کتاب بسیار کاربردی است و برای علاقمندان به عکاسی، بخصوص علاقمندان به عکاسی از پرندگان می تواند بسیار مفید باشد. در این کتاب سعی شده است بجای توضیحات فنی و پیچیده به روش های کار و کاربرد روش ها اشاره شود.

در پشت کتاب این توضیحات چاپ شده است:
“در این کتاب درباره همه جنبه های عکاسی از پرندگان، از جمله بهترین تجهیزات و مکان ها برای عکاسی از پرندگان، مناسب ترین زمان عکاسی، راه های نزدیک شدن به پرندگان و همچنین تنظیم های رایج دوربین و سبک های ترکیب بندی برای ایجاد تصاویر جذاب از پرندگان بحث کردیم.
این کتاب برای علاقه مندان به عکاسی از پرندگان، به ویژه افرادی که تازه قدم به این عرصه گذاشته اند، مفید است.”

در فهرست این کتاب امده است:

فصل اول- عکاسی از پرندگان
فصل دوم – وسایل لازم برای عکاسی از پرندگان
فصل سوم – تنظیمات دوربین برای عکاسی از پرندگان
فصل چهارم – نوردهی
فصل پنجم – شناخت سوژه و شناخت رفتار پرنده
فصل ششم – انتخاب مکان مناسب برای عکاسی از پرندگان
فصل هفتم – راه های فیزیکی نزدیک شدن به پرنده
فصل هشتم – ترکیب بندی در عکاسی از پرندگان
فصل نهم – عکاسی از پرندگان در حال پرواز
فصل دهم – عکاسی از پرنده در زیستگاه طبیعی اش
فصل یازدهم – عکس سیلوئیت از پرنده
فصل دوازدهم – استفاده مناسب از انعکاس پرندگان در آب
فصل سیزدهم – اشتباهاتی که در ترکیب بندی غکس پرندگلت باید از آنها اجتناب کرد
فصل چهاردهم – عکاسی از لانه پرندگان

برای اینکه این کتاب راحت تر در اختیار علاقمندان قرار بگیرد، امکان سفارش آن را در سایت Birding.Tools  (فروشگاه ابزار پرنده نگری) فراهم کردم و شما می توانید به راحتی این کتاب را هر جای ایران که هستید از این طریق سفارش دهید.

The post معرفی کتاب راهنمای عکاسی از پرندگان appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/feed/ 1 3963
گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی http://www.kavehjamali.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/ http://www.kavehjamali.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/#respond Sun, 09 Jul 2017 13:30:11 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=3904/ گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی

اگر قصد سفر با خودروی شخصی دارید و یا می خواهید در کشوری غیر از ایران یک موتورسیکلت یا خودرویی را برانید باید یک گواهی نامه رانندگی بین المللی داشته باشید. دلیل اولی که باید این گواهی نامه را داشته باشید این است که گواهی نامه شما در ایران کاملا فارسی است و هیچ پلیس یا شخص مرتبطی در کشور دیگر نمی تواند آن را بخواند. ولی در صورتی که گواهی نامه های ایران انگلیسی هم داشتند، باز هم احتمالا به این گواهی نامه در بسیاری از کشورها نیاز می شد. (برای دریاقت دفترچه مالکیت خودرو و گرفتن پلاک ترانزیت داشتن این گواهی نامه الزامی است) شما در ایران باید گواهی نامه رانندگی تاریخ دار داشته باشید تا بتوانید ازکانون

The post گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی

اگر قصد سفر با خودروی شخصی دارید و یا می خواهید در کشوری غیر از ایران یک موتورسیکلت یا خودرویی را برانید باید یک گواهی نامه رانندگی بین المللی داشته باشید. دلیل اولی که باید این گواهی نامه را داشته باشید این است که گواهی نامه شما در ایران کاملا فارسی است و هیچ پلیس یا شخص مرتبطی در کشور دیگر نمی تواند آن را بخواند. ولی در صورتی که گواهی نامه های ایران انگلیسی هم داشتند، باز هم احتمالا به این گواهی نامه در بسیاری از کشورها نیاز می شد. (برای دریاقت دفترچه مالکیت خودرو و گرفتن پلاک ترانزیت داشتن این گواهی نامه الزامی است)

شما در ایران باید گواهی نامه رانندگی تاریخ دار داشته باشید تا بتوانید ازکانون جهانگردی و اتومبیل رانی این گواهی نامه را دریافت نمایید. این گواهی نامه به شکل یک دفترچه است که علاوه بر زبان فارسي به 7 زبان بين‌المللي (‌انگليسي- فرانسوي- روسي – عربي-‌ آلماني- اسپانیائی- چینی)‌ ترجمه شده است.

گواهی نامه ها در 5 نوع A  تا E می باشند که در زیر شرح داده ام:

A:  موتورسیکلت با و بدون یدک – ماشین های موتوری معلولین و وسیله نقلیه موتوری سه چرخ که وزن خالی آنها از 400 کیلوگرم (900 پوند) تجاوز نکند.
B: اتومبیل های مخصوص حمل مسافر که علاوه بر جای راننده حداکثر دارای هشت جای سرنشین باشد و اتومبیل های مخصوص حمل کالا که حداکثر وزن مجاز آنها از 3500 کیلوگرم (7700 پوند) بیشتر نباشد. با این اتومبیل ها یک یدک سبک می توان کشید.
C: اتومبیل های مخصوص حمل کالا که حداکثر وزن مجاز آنها از 3500 کیلوگرم (7700 پوند) بیشتر باشدو با این اتومبیل ها یک یدک سبک نیز می توان کشید.
D: اتومبیل های مخصوص حمل مسافر که علاوه بر جای راننده دارای بیش از هشت جای سرنشین باشد. با این اتومبیل ها یک یدک سبک نیز می توان کشید.
E: اتومبیل های سه گروه B،C،D به همراه یک یدک غیر سبک.

ظاهرا کانون جهانگردی امکان درخواست آنلاین گواهی نامه بین المللی (یک ساله یا سه ساله) را فراهم کرده است، ولی من که کار شبانه روزم با اینترنت و کامپیوتر است از خیر آن به دو دلیل گذشتم:
الف – در سه بار سعی من سایت یک بار کار کرد
ب- 7 تا 10 روز طول می دهند تا گواهی نامه را به دستتان برسانند، هزینه پست هم از کرایه تاکسی بیشتر بود!!!

این مدارک را برای گواهی نامه نیاز دارید:

-گواهینامه رانندگی معتبر جمهوری اسلامی ایران با اعتبار حداقل یک ماه و سه روز، برای دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی یک ساله
-گواهینامه رانندگی معتبر جمهوری اسلامی ایران با اعتبار حداقل سه سال، برای دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی سه ساله
-یک قطعه عکس تمام رخ (3*4) با حجاب اسلامی برای بانوان
-ارائه گواهینامه رانندگی بین‌المللی قبلی (در صورت معتبر بودن)
-ارائه اصل گذرنامه
-تکمیل فرم درخواست (فارسی و لاتین – تاریخ تولد لاتین باید به میلادی درج گردد)
-پرداخت مبلغ 950،000 ریال بابت هر جلد گواهینامه رانندگی بین‌المللی یک ساله
-پرداخت مبلغ 1،150،000 ریال بابت هر جلد گواهینامه رانندگی بین‌المللی یک ساله همراه با مجوز رانندگی موتور سیکلت
-پرداخت مبلغ 3،050،000 ریال بابت هر جلد گواهینامه رانندگی بین‌المللی سه ساله
توجه به این نکته الزامی است که مدارک صادره، تنها به شخص متقاضی یا بستگان درجه 1 با ارائه مدارک احراز هویت و نسبت با متقاضی، اصل شناسنامه یا وکیل قانونی با ارائه اصل وکالت‌نامه و کارت شناسایی معتبر تحویل می‌گردد.
* همسرانی که برای دریافت مدارک زوج یا زوجه خود مراجعه می کنند حتما باید شناسنامه متقاضی و کارت ملی خود را به متصدی صدور ارائه نمایند.

دفترچه گواهی نامه رانندگی بین المللی

من شخصا به آدرس زیر مراجعه کردم و در 20  دقیقه و با پرداخت 95000 تومان (واسه چی اینقدر گرون) گواهی نامه یکساله گرفتم:

آژانس مسافرتی ارس
اداره صدور اسناد و امور نمایندگی ها
تهران: خيابان خرمشهر – خيابان شهيد عربعلي – پلاك 2
شماره تماس: 88500209 الی 11

بنظر من گواهی نامه ها، کارت های ملی، کارت خودرو های ما باید انگلیسی داشته باشند، شاید این گواهی نامه که بر اساس پیمان بین المللی 24 آوریل 1926  صادر می شود ضروری باشد (در لحظه نگارش نیاز به مطالعه در این زمینه دارم) ولی اینکه باید کارت ملی مان را برای هر جا ترجمه کنیم و پول زور به دارالترجمه های رسمی بدهیم خنده دار است.

انبوهی از سوال های مهم، برای هر کس که به این پروسه گام می گذارد، مطرح می شود از قبیل:
– چرا باید پلاک خودرو ما فارسی باشد (با فضاحت تشخیص 2 و 3 فارسی برای خودمان و پلیس ایران) و مجبور به دریافت پلاک ترانزیت باشیم؟ (لااقل مثل برخی کشورها دو زبانه اش کنید)
-چرا کارت خودرو انگلیسی ندارد و باید سازمانی برای صدور شناسنامه خودرو به انگلیسی که کلا 3 دقیقه طول می کشد از شما 86000 تومان بگیرد؟
– چرا باید عضو کانون جهانگردی بشوم و بابت این عضویت هم حق عضویت بپردازم؟
– چرا باید برچسب IR را بگیرم؟ آن را باید کجا نصب کنم؟ چرا یک برچسب 4000 تومان؟

The post گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/feed/ 0 3904
دردسرهای یک ایرانی برای اجاره آپارتمان در سفر http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7/#respond Sat, 08 Jul 2017 13:30:37 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=3908/ دردسرهای یک ایرانی برای اجاره آپارتمان در سفر

در سمینار رایگان “سفر ارزان” یا چنین عنوانی، که بطور اتفاقی یافتیم و به تشویق همسر در آن شرکت کردم، یکی از سخنرانان در رابطه با مهمان شدن و اجاره اتاق یا تخت در CouchSurfing و اجاره آپارتمان در Airbnb و سرویس های مشابه کلی صحبت کرد. در زمان پرسش و پاسخ بود که متوجه شدم  سخنران محترم تنها درباره آنها مطالعه کرده است و تجربه عملی در این موارد ندارد. خوشبختانه سخنران دیگر در ارتباط CouchSurfing تجربه عملی داشت ولی می خواست در ارتباط با لهستان و سفر به آن و امکانات دانشجویی صحبت کند. در نهایت من آن شب پس از تحمل 30 دقیقه روی زمین نشستن و 30 دقیقه صندلی که به من تعارف شد (بی درنگ

The post دردسرهای یک ایرانی برای اجاره آپارتمان در سفر appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
دردسرهای یک ایرانی برای اجاره آپارتمان در سفر

در سمینار رایگان “سفر ارزان” یا چنین عنوانی، که بطور اتفاقی یافتیم و به تشویق همسر در آن شرکت کردم، یکی از سخنرانان در رابطه با مهمان شدن و اجاره اتاق یا تخت در CouchSurfing و اجاره آپارتمان در Airbnb و سرویس های مشابه کلی صحبت کرد. در زمان پرسش و پاسخ بود که متوجه شدم  سخنران محترم تنها درباره آنها مطالعه کرده است و تجربه عملی در این موارد ندارد. خوشبختانه سخنران دیگر در ارتباط CouchSurfing تجربه عملی داشت ولی می خواست در ارتباط با لهستان و سفر به آن و امکانات دانشجویی صحبت کند. در نهایت من آن شب پس از تحمل 30 دقیقه روی زمین نشستن و 30 دقیقه صندلی که به من تعارف شد (بی درنگ پذیرفتم) و با کلی سوال در ذهنم به خانه برگشتم. ( متاسفانه زمان بندی و سخنرانان را به خاطر دیر رسیدن به سمینار و گذشت زمان دقیقا به خاطر ندارم)

اجاره آپارتمان؟ بی خیال هتل؟

راستش من از دسته آدم هایی بوده ام که در سفر به هتل های زیر سه ستاره فکر نکرده بودم، تصور اجاره اتاق یا اجاره آپارتمان در سفرهای غیر از شمال کشور برایم کمی سخت بود. ولی وقتی سایت Airbnb را دیدم و خانه ها و آپارتمان های بسیار خوبی را در سرتاسر جهان یافتم که معمولا با قیمت بهتری نسبت به هتل ارایه می شدند، نظرم عوض شد.

در گام اول سعی کردم عضو سایت شوم، نبودن اسم ایران در لیست کشورها و باز نبودن این سایت برای آی پی های ایرانی، مثل همیشه ناراحتم کرد. با اکانت فیس بوکم عضو شدم و بعدها با شماره ایران و تصویر پاسپورت وریفای کردم. این که شماره ایران را پذیرفتند و اس ام اس ارسال کردند جای خوشحالی بود.

شروع به جستجو کردم و در شهر مقصد چند آپارتمان  اجاره ای خوب یافتم، از طریق سایت با مالک ها مذاکره کردم، سوال هایم را پرسیدم و یکی از آنها پذیرش اولیه را انجام داد! بسیار عالی !!! خب حال وقت آن بود که رزرو را نهایی کنم. در Airbnb باید 100% بها را بپردازید، وجه نزد سایت نگهداری شده و به مالک پس از کسر کمیسیون و مالیات و … پرداخت می گردد. اما مشکل این بود که تنها کارت بانکی ام ( مستر کارت) تاریخ استفاده اش گذشته بود و برای تمدید آن باید به بانک صادر کننده در کشوری دیگر مراجعه می کردم !!!

در سایت Airbnb قسمت کارت هدیه را یافتم در مقررات سایت نوشته بود، صادر کننده کارت هدیه باید در امریکا ساکن باشد، با لطف یکی از دوستان یک کارت 300 دلاری دریافت کردم و آن موقع بود که متوجه شدم استفاده کننده از کارت نیز باید ساکن امریکا باشد!!! خب حال 300 دلار از کارت دوستم کم شده بود و من نیز هیچ دریافت نکرده بودم، خوشبختانه با تماس تلفنی آن دوست با ایر بی اند بی، پول پس از چند روز  به حساب ایشان برگشت.

از آنجا که دوست دارم در هر سفری برنامه های سفر را تا حد امکان قبل از آن مشخص کنم، به فکر خرید کارت فیزیکی مستر یا ویزا در تهران افتادم. برایم باورش سخت بود که کمتر از 3 ساعت یک کارت فیزیکی مستر (Gift Card) دریافت کنم و آن را با نام خودم و آدرس دلخواه فعال سازم !!! اما این کار انجام شد! هر دلار این کارت برایم 109.5% دلار روز تمام شد، ولی اگر در سایت کار می کرد برایم جالب و به صرفه بود.

پس از ثبت مستر کارت در بخش روشهای پرداخت، از من صورت حساب بانکی خواستند که از آنجا که این کارت به حساب بانکی متصل نبود این کار برایم ممکن نبود، از تراکنش های کارت و خود کارت برایشان تصویر ارسال کردم و توضیحاتی کامل دادم، ولی کارت فعال نشد!!!

بوکینگ دات کام این بار برای اجاره آپارتمان !Booking.com

قبلا با Booking.com برای رزرو هتل آشنا بودم ولی متوجه شدم در رقابت با سایت های رقیب سرویس اجاره آپارتمان را هم اضافه کرده است. تصمیم گرفتم در دو شهر اول مقصد از سایت Booking.com خانه هایی را رزرو کنم ( بدون نیاز به کارت اعتباری) و این کار را به راحتی انجام دادم.و اما بعد از 5 روز بالاخره کارت پرداخت در “ایر بی اند بی”  تایید شد و یک نامه عذر خواهی بابت تاخیر فعال سازی و مقداری اعتبار سفر برای جبران تاخیر دریافت کردم !!! هم عصبانی بودم و هم خوشحال ولی بخاطر اعتبار خرید اعطایی آنها برای شهر سوم از Airbnb مکانی را دیدم با مالک چت کردم و وجه را  با کارت پرداخت کردم!

متاسفانه برای ما ایرانیان بسیاری کارها نشدنی است یا بسیار سخت انجام می شود. کار بسیار ساده ای که باید در چند ساعت انجام می شد چند روز وقت من را گرفت. اما شما دوستانی که این نوشته را می خوانید با کلیک روی لینک های Airbnb که در این پست گذاشته ام می توانید عضو شوید و اعتبار رایگان در اولین خریدتان دریافت نمایید. بلی 25 دلار یا 25 پوند بنا به کشوری که از آن به صفحه من می آیید در اولین سفرتان هدیه خواهید گرفت.

سفر خوش بگذره !!!

The post دردسرهای یک ایرانی برای اجاره آپارتمان در سفر appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7/feed/ 0 3908
سلام به وبلاگ http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/#respond Fri, 07 Jul 2017 15:13:39 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=3913/ سلام به وبلاگ

امروزه ابزارها و شبکه های اجتماعی زیادی هستند که می توان در آنها با دیگران در ارتباط بود، در اینستاگرام تصاویر را منتشر کرد، در فیس بوک با دیگرانی که هنوز به فیس بوک سر می زنند در ارتباط بود، در توییتر حرف های کوتاه و خبرهای کوتاه خواند و گاه غرهای کوتاه زد، در لینکدین با انبوهی از افراد که همه ادعای تخصص دارند آشنا شد. ولی واقعیت تلخی در جریان است و آن اینکه، با انتشار هر مطلبی در این شبکه ها فقط آنها را چاق تر می کنیم، میلیون ها نفر در دنیا بسیج شده ایم که کارمند بی مزد این شبکه های اجتماعی باشیم. منفعتی که ما از شبکه اجتماعی می بریم معمولا کمتر از سودی

The post سلام به وبلاگ appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
سلام به وبلاگ

امروزه ابزارها و شبکه های اجتماعی زیادی هستند که می توان در آنها با دیگران در ارتباط بود، در اینستاگرام تصاویر را منتشر کرد، در فیس بوک با دیگرانی که هنوز به فیس بوک سر می زنند در ارتباط بود، در توییتر حرف های کوتاه و خبرهای کوتاه خواند و گاه غرهای کوتاه زد، در لینکدین با انبوهی از افراد که همه ادعای تخصص دارند آشنا شد. ولی واقعیت تلخی در جریان است و آن اینکه، با انتشار هر مطلبی در این شبکه ها فقط آنها را چاق تر می کنیم، میلیون ها نفر در دنیا بسیج شده ایم که کارمند بی مزد این شبکه های اجتماعی باشیم. منفعتی که ما از شبکه اجتماعی می بریم معمولا کمتر از سودی است که به آنها می رسانیم.

در مکالمه ای مفید و کوتاه که با یک فرد آگاه در مورد وبلاگ ها داشتم، متوجه شدم که علاقه مردم به وبلاگ داشتن و وبلاگ خواندن به مراتب از قبل کمتر شده است، در واقع معجزه ارتباط سریع پیغام رسان ها بطور موقت یا دائمی، جای محیط وب را گرفته است. مثلا تلگرام برای من به مانند یک ابزار خوب است که هم از آن بهره می برم و هم حوصله ام را از حجم مطالبی که کاربران ایرانی کپی و ارسال می کنند، سر می برد.

روند پر هیاهوی فعلی من را یاد پله های طولانی و سریع مترو تفلیس می اندازد

ولی من فکر می کنم سلیقه مردم در آینده ای نزدیک عوض خواهد شد. معجزه جذاب بعدی چیست، نمی دانم؛ فقط می دانم “روند پر هیاهوی فعلی” ادامه نخواهد داشت. شاید برای هر کس که با اینترنت زیاد سر و کار دارد، گهگاه این حس پیش بیاید که وقت من بیش از آنچه باید، صرف شبکه های اجتماعی می شود. من وقت می گذارم که ارتباط بگیرم و پیغام خود را به دنیا برسانم ولی شبکه های اجتماعی  با سیاست هایی که برای کاربران عادی مانند من مشخص نیست، تصمیم می گیرند که کدام مطلب مهم باشد و کدام مطلب دیده شود و بالعکس.

به نظر من هر کس که می خواهد حرفی بزند، چه در زمینه فنی، هنری و یا اجتماعی و …. باید ابتدا آن را در سایت یا وبلاگ خود منتشر کند و سپس از شبکه های اجتماعی به آنها لینک بدهد. در غیر اینصورت مطالب شما در انبوهی از مطالبی که هر روز منتشر می شود گم خواهد شد و حتی گاهی برای خود شما هم یافتن مطلب یا عکسی که چند وقت پیش منتشر کرده بودید، سخت خواهد شد.

چه زاویه نگاه من به شبکه های اجتماعی درست باشد یا نه من تصمیم گرفته ام که بیشتر به وب سایت های خود و مجموعه ام بپردازم تا شبکه های اجتماعی. البته از قدرت شبکه های اجتماعی برای ارتباط بیشتر با مخاطبین همچنان استفاده خواهم کرد.

The post سلام به وبلاگ appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/feed/ 0 3913
راهنمای فارسی برای ساعت هوشمند سونتو تراورس http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%aa/ http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%aa/#respond Sun, 14 May 2017 09:20:59 +0000 http://www.kavehjamali.com/?p=3894/ راهنمای ساعت هوشمند تراورس

راهنمای ساعت هوشمند تراورسروز پنج شنبه در میانه یک جلسه فایل ترجمه شده راهنمای فارسی برایت ساعت هوشمند سونتو تراورس Suunto Traverse به دستم رسید، دیروز شنبه مشغول بازنگری فایل شدم،  در گام اول به علت مناسب نبودن گرافیک ها تمامی گرافیک های فایل را با نسخه با کیفیت عالی جایگزین کردم. در گام دوم تمامی متن را بازنگری کردم، ظاهرا مترجم تجربه کمی در کار کردن با ساعت های سونتو داشت و گاها عبارت مناسبی را انتخاب نکرده بود. راهنماهای استفاده معمولا متن ساده ای دارند و متن ترجمه شده آنها باید روان باشد، به اصطلاح می گویند متن نهایی نباید بوی ترجمه بدهد. بعد از 7 ساعت وقت گذاشتن، گرچه راهنما کاملا قابل استفاده گردید، ولی هنوز  بتوان برای برخی عبارات

The post راهنمای فارسی برای ساعت هوشمند سونتو تراورس appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
راهنمای ساعت هوشمند تراورس

روز پنج شنبه در میانه یک جلسه فایل ترجمه شده راهنمای فارسی برایت ساعت هوشمند سونتو تراورس Suunto Traverse به دستم رسید، دیروز شنبه مشغول بازنگری فایل شدم،  در گام اول به علت مناسب نبودن گرافیک ها تمامی گرافیک های فایل را با نسخه با کیفیت عالی جایگزین کردم. در گام دوم تمامی متن را بازنگری کردم، ظاهرا مترجم تجربه کمی در کار کردن با ساعت های سونتو داشت و گاها عبارت مناسبی را انتخاب نکرده بود.

آیکون های روی ساعت هوشمند سونتو تراورس

راهنماهای استفاده معمولا متن ساده ای دارند و متن ترجمه شده آنها باید روان باشد، به اصطلاح می گویند متن نهایی نباید بوی ترجمه بدهد. بعد از 7 ساعت وقت گذاشتن، گرچه راهنما کاملا قابل استفاده گردید، ولی هنوز  بتوان برای برخی عبارات آن واژه بهتری برگزید.

امید که با انتشار این راهنمای فارسی، علاقمندان به ساعت های سونتو بخصوص خریدران این ساعت هوشمند مقاوم، بتوانند از ساعت خود لذت بهتری ببرند.

نهایتا فایل فشرده شده و واتر مارک برای علاقمندان به ساعت های سونتو در سایت قرار گرفت برای تهیه این محصول به این آدرس مراجعه نمایید :

The post راهنمای فارسی برای ساعت هوشمند سونتو تراورس appeared first on Kaveh Jamali.

]]>
http://www.kavehjamali.com/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%aa/feed/ 0 3894